Polityka prywatności

Skontaktuj się

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma STR Bartosz Strzelecki w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z strony https://stolarstwostr.pl/

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest STR Bartosz Strzelecki.

Dane kontaktowe:
adres: Opole 45-047, Ludwika Waryńskiego 39/3
e-mail: bstrzelecki@stolarstwostr.pl
telefon: 513 090 005

kontakt w sprawie swoich danych osobowych.

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:

 • drogą e-mail na adres: bstrzelecki@stolarstwostr.pl
 • pisemnie na adres: Opole 45-047, Ludwika Waryńskiego 39/3
 • telefon: 513090005

Cel przetwarzania danych

STR Bartosz Strzelecki przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej https://stolarstwostr.pl/, czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: brać udział w konkursach, wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

STR Bartosz Strzelecki może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich) tylko po uzyskaniu dobrowolnej zgody od użytkownika.

Podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do dalszego działania (np. zapytań ofertowych, aplikacji w sprawie pracy, zawarcia umowy). Brak wymaganych danych spowoduje zaniechanie realizowanej  czynności.

Udostępnianie danych innym podmiotom

STR Bartosz Strzelecki nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane(przetwarzane):

 • jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,
 • jeżeli dane dotyczą zawartej z STR Bartosz Strzelecki umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

STR Bartosz Strzelecki zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z STR Bartosz Strzelecki:

 • drogą e-mail na adres: bstrzelecki@stolarstwostr.pl
 • pisemnie: Opole 45-047, Ludwika Waryńskiego 39/3
 • telefon: 513090005

Ochrona danych

STR Bartosz Strzelecki stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników strony w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

3. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 • strona internetowa https://stolarstwostr.pl/ korzysta z plików cookies;
 • pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki zapisane przez serwer administratora na komputerze użytkownika odwiedzającego stronę internetową pozwalające zidentyfikować użytkownika przy ponownym odwiedzeniu Serwisu;
 • pliki cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o użytkownikach. Nie wpływają również na sposób działania urządzenia końcowego;
 • użytkownik może wyłączyć na swoim komputerze / przeglądarce internetowej pliki cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności strony www.

DODATKOWE INFORMACJE

Polityce prywatności nie podlegają:

 • jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na stronie internetowej np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; STR Bartosz Strzelecki nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
 • inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na stronie internetowej należącej do STR Bartosz Strzelecki i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez STR Bartosz Strzelecki;
 • serwisy zewnętrzne nienależące do STR Bartosz Strzelecki, których linki lub dane kontaktowe są podane na stronie internetowej; STR Bartosz Strzelecki zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości strony internetowej https://stolarstwostr.pl/ są w całości zastrzeżone przez STR Bartosz Strzelecki  wykorzystywanie, kopiowanie, archiwizowanie i udostępnianie materiałów bez pisemnej zgody STR Bartosz Strzelecki jest zabronione.

Komentarze dodawane do strony https://stolarstwostr.pl

STR Bartosz Strzelecki zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy użytkowników na stronie, które są obraźliwe, uznane za spam.

4. Newsletter

Zapisy na newsletter są dobrowolne. Zapisanie się do newslettera wymaga dobrowolnego podania imienia oraz adresu email.

Firma STR Bartosz Strzelecki gromadzi dane z newslettera w celach wysyłki na podany przez subskrybenta adres email widomości o nowych treściach, nowościach.

Dane gromadzone są w bezpieczny sposób

Dane (imię, adres e-mail) mogą zostać przekazane dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów.

Każdy może wypisać się z newslettera.

Firma STR Bartosz Strzelecki nie udostępnia pozyskanych danych innym.

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez subskrybenta dane będą bezpiecznie przechowywane przez czas nieokreślony.

Kontakt w sprawie danych osobowych na adres e-mail: bstrzelecki@stolarstwostr.pl

telefon: 513090005

Zmiana polityki prywatności

STR Bartosz Strzelecki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, STR Bartosz Strzelecki będzie informować na stronie internetowej. Każdego użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W przypadku pytań, co do polityki prywatności, STR Bartosz Strzelecki prosi o kontakt na adres e-mail: bstrzelecki@stolarstwostr.pl

STR - Twoja przestrzeń. Twój spokój

crosslistchevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram